Teenuste hinnakiri

 1. Arsti esmane vastuvõtt kindlustamata patsiendile 25 EUR.
 2. Arsti korduv vastuvõtt kindlustamata patsiendile 15 EUR.
 3. Pereõe esmane vastuvõtt kindlustamata patsiendile 20 EUR.
 4. Pereõe korduv vastuvõtt kindlustamata patsiendile 10 EUR.
 5. Koduvisiit kindlustatud ja nimistusse kantud patsiendile (v.a. alla 2 a lapsed, rasedad alates 12. rasedusnädalast ja liikumisvõimetud patsiendid) 5 EUR.
 6. Koduvisiit kindlustamata patsiendile 25 EUR.
 7. Retsepti pikendamine kindlustamata patsiendile 15 EUR.
 8. Autojuhi (A, B, C kategooria) tervisetõend 20 EUR.
 9. Tõend relvaloa taotlemiseks 25 EUR.
 10. Tervisetõend tööle, koolipraktikale (ei sisalda uuringuid) 10 EUR.
 11. Kindlustusdokumentide (nt. elukindlustus) vormistamine (lisandub analüüside hind) 10 EUR.
 12. Tervisetõend abipolitseinikule 10 EUR.
 13. Tõend välisriiki õppima või tööle asujale (lisandub analüüside ja uuringute hind) 10 EUR.
 14. Tõend Kaitseliidule 10 EUR.
 15. Tõend akadeemilise õppepuhkuse saamiseks, spordiklubile, turismifirmale, lennujaamale (nt. vajalike ravimite, metallist implantaatide olemasolu kohta) 10 EUR.