Toetus

EL Regionaalarengu Fond

Perearstiteenuse kättesaadavuse parandamine

Antud projekti lühieesmärk on perearstiabi kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Väike-Maarja piirkonnas. Selleks soetati praksisesse EAS-i ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusega uued seadmed, et nende tööiga oleks võimalikult pikk ja ühtlasi sai seeläbi võimalikuks pakkuda patsientidele kaasaegset ning kvaliteetset arstiabi.